Coláiste na bhFiann

0
861
Coláiste na bhFiann

Coláistí Samhraidh Summer Courses

Tá 48 bliain taithi ag Coláiste na bhFiann ag reáchtáil cúrsaí samhraidh Gaeilge laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht le príomhaidhm amháin is é sin Gaeilge a mhúineadh do dhaoine óga i suíomh fáilteach taitneamhach, rud a spreagann meon dearfach iontu i leith na teanga.

Coláiste na bhFiann has 48 years experience running Irish language Summer Courses in both Gaeltacht areas and residential colleges. The main purpose of the organisation is to teach young people to speak Irish in a welcoming environment that encourages a positive attitude towards the language.

Coláiste na bhFiann,

Droim Rí,

Co. na Mí

A85 K221

Teileafón/ Phone: +3531 8259342

Ríomhphost/ Email: eolas@colaistenabhfi ann.ie

www.colaistenabhfi ann.ie

Click this image to view it in our digital interactive magazine

Colaiste na BHFIANN

NO COMMENTS